Ekosystemtjänster i skogen – hur kan de värderas och nyttjas?

Vad menas med ekosystemtjänster, vilken forskning finns och kan man sätta en prislapp på naturen? Vilken nytta har samhället och olika parter av att sätta ett pris på skogens ekosystemtjänster? Kan värdering av ekosystemtjänsterna vara en hjälp för att utveckla ett hållbart nyttjande och ett hållbart samhälle? Hur kan värderingen av ekosystemtjänsterna komma in i de politiska besluten, framför allt vid utformningen och genomförandet av skogspolitiken? Detta är några av de frågor som tas upp på detta seminarium.

22 november 2013 Fredag 13:00 - 16:30 Stockholm Naturskyddsföreningen riks Skog och naturvård

Plats: Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, Södermalm, Stockholm (T-Medborgarplatsen)
Moderator: Karin Åström, vice ordförande, Naturskyddsföreningen

Program:

13.00 Välkomna!
Karin Åström, vice ordförande, Naturskyddsföreningen
13.05 Ekosystemtjänster – forskning och internationella exempel In English
Ecosystem services: science and international examples
Gretchen Daily, professor Stanford University, författare till boken The New Economy of Nature
13.35 Ekosystemtjänster i svenska skogar
Micael Jonsson, ekolog, Umeå Universitet
14.10 Ny syn på landskapet – stärk tjänsteproduktionen
Ulf Lovén, generalsekreterare, Ekoturismföreningen
14.30 Kaffepaus
14.50 Tiodubbla skogens värde
Håkan Strotz, jägmästare, ägare Urnatur AB
15.10 Markägares syn på ekosystemtjänster i skogen
Christer Segerstéen, ordförande, Södra
15.30 Utredningen ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” – slutsatser
Maria Schultz, utredare, Stockholm Resilience Center
15.50 Diskussion
16.30 Avslutning