Ekosystemtjänster OBS! INSTÄLLD!

Vad är ekosystemtjänster
och vilken betydelse har
de för en hållbar utveck-
ling? Hur kan vi genom
att se och värdera ekosys-
temtjänster påverka vår
framtida välfärd och livs-
kvalitet? Gundula Kolb
ger oss en allmän intro-
duktion i ett mycket aktuellt tema. Vi kommer att kartlägga
ekosystemtjänster i en del av Vaxholm som ska exploateras
mycket. Lokal: Hamngatan 50, Info: Monika Kotva 070 818
4146.

4 april 2018 Onsdag 19:00 Vaxholm Vaxholm Klimat, energi och transporter, Miljögifter

Vad är ekosystemtjänster
och vilken betydelse har
de för en hållbar utveck-
ling? Hur kan vi genom
att se och värdera ekosys-
temtjänster påverka vår
framtida välfärd och livs-
kvalitet? Gundula Kolb
ger oss en allmän intro-
duktion i ett mycket aktuellt tema. Vi kommer att kartlägga
ekosystemtjänster i en del av Vaxholm som ska exploateras
mycket. Lokal: Hamngatan 50, Info: Monika Kotva 070 818
4146.