En framtid utan tillväxt? Föredrag på Stadsbiblioteket

Tillväxt har länge varit en stark politisk och ekonomisk prioritering. Men nu håller planeten och klimatet på att förstöras, och hållbarhet framstår för många som ett viktigare mål. Går det att utveckla en "grön tillväxt", eller bör man sträva efter en ekonomi som inte alls baseras på tillväxt? Bostads- och stadsplaneringsforskaren Pernilla Hagbert har deltagit i forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt" på KTH

27 mars 2019 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi

Föredraget äger rum i Stadsbibliotekets atrium kl 18. Det följs av en frågestund med möjlighet till diskussion med föreläsaren.