En kväll för fossilfria pensioner

Anna Östergren från Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm kommer att presentera föreningens helt nya rapport om AP-fondernas fossila investeringar och vilka effekter de får för människor och miljö.

28 januari 2020 Tisdag 18:00 - 19:30 Norrköping Norrköping Globalt arbete

Välkommen på en föreläsning om hur våra pensionspengar investeras i fossila bränslen och vad Naturskyddsföreningen vill göra åt det. Denna kväll riktar vi strålkastarna mot inkomstpensionen som pensionsspararna inte kan påverka över huvud taget. Naturskyddsförening startar därför en namninsamling till AP-fondernas styrelseordförande.

Förbränning av fossila bränslen är den allra största källan till växthusgasutsläpp, som ju leder till en global uppvärmning och hotar förutsättningarna för våra liv på planeten. Vi måste så snabbt som möjligt sluta använda fossila bränslen.

Under kvällen kommer vi att berätta om hur Första till Fjärde AP-fonderna har placerat våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 klimatskadligaste bolagen i världen. Bolagen har världens största tillgångar av kol, olja och gas och förbränningen av dem skulle leda till en uppvärmning av den globala temperaturen till över 1,5 grader. Totalt handlar det om miljarder svenska pensionskronor som placerats i fossila jättebolag. Om detta och mycket mer berättar Naturskyddsföreningen i en rapport som presenteras under kvällen. Föredraget under kvällen varvas med diskussion i smågrupper och möjlighet till frågor och diskussion i helgrupp.

Det är dags att sätta press på AP-fondernas styrelseordförande att flytta de fossila miljarderna nu!

Fika till självkostnadspris.

Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53