Energihushållning – en viktig del av klimatarbetet

Sten Lindeberg lär oss hur solel och energieffektivisering kan bli ett värdefullt bidrag till klimatarbetet.

31 oktober 2019 Torsdag 19:00 Eskilstuna Eskilstuna Klimat, energi

I anslutning till föredraget får vi demonstration av klimatsmarta värmepumpar och solceller. Vi får också en visning av Studiefrämjandets nyinstallerade solcellsanläggning, som i stort sett ger självförsörjning med el. 

Vår nystartade Klimatgrupp kommer att ta sig an energifrågorna. Anmäl dig till Sten Lindeberg redan nu om du vill vara med i Klimatgruppen! Han nås på telefon 070-538 12 09.

Utställning av material före föredraget. 

Lokal: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90. 

Ett samarrangemang med Studiefrämjandet och föreningen Villaägarna.