Ett samhälle utan ekonomisk tillväxt – fungerar det?

Föreläsare: Mikael Malmaeus, nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med 16 andra forskare har tagit fram fyra alternativ till ett samhälle som drivs av ständig tillväxt.

12 september 2019 Torsdag 18:30 Eskilstuna Eskilstuna Hållbar konsumtion