Europas jordbruk i framtiden

EUs jordbrukspolitik är ett omtvistat ämne, både av ekonomiska och numera också av miljö- och klimatmässiga skäl. Professor Yann Clough från Lunds universitet redogör för det europeiska jordbrukets framtidsutsikter i en föreläsning på Lunds Stadsbibliotek.

12 februari 2020 Onsdag 18:00 - 19:30 Lund Lund Jordbruk och mat

Det moderna jordbruket har lett till utarmade jordar och en minskning av den biologiska mångfalden, och påverkas nu också av klimatförändringarna. Räcker EUs nya jordbruksprogram för den omställning som behövs? Det är den fråga som Yann Clough, ekolog och forskare vid Centrum för miljö-och klimatforskning i Lund, kommer att fokusera på i sin föreläsning.

Föreläsningen är arrangerad av Lunds Naturskyddsförening, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum i samarbete.