Exkursion och Faunaväkteri i Ågesta - Bastardsvärmare och andra fjärilar

Som Faunaväktare rapporterar man sitt fynd till Artportalen, www.artportalen.se, där det blir tillgängligt för andra att se.  Genom samarbete kan kunskapen användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter. ArtDatabanken är nationell koordinator för faunaväkteriet och  Pavel Bina, entomolog och samordnare på ArtDatabanken kommer visa hur rapporteringen fungerar. Vi kommer titta på hur bastardsvärmarnas livsmiljöer ser ut och artbestämma då vi förhoppningsvis även hittar någon av de 7 arter som finns.

30 juni 2019 Söndag 13:00 - 14:00 Huddinge Huddinge Skog och naturvård

Som Faunaväktare rapporterar man sitt fynd till Artportalen, www.artportalen.se, där det blir tillgängligt för andra att se.  Genom samarbete kan kunskapen användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter. ArtDatabanken är nationell koordinator för faunaväkteriet och  Pavel Bina, entomolog och samordnare på ArtDatabanken kommer visa hur rapporteringen fungerar. Vi kommer titta på hur bastardsvärmarnas livsmiljöer ser ut och artbestämma då vi förhoppningsvis även hittar någon av de 7 arter som finns.

Plats: Samling Entré Ågesta, Ridstallet
Hitta hit: Buss 833 till hållplats Ågesta gård
Ta med: Kläder efter väder och fika. Vid fint väder avslutar vi exkursionen med fika.
Anmälan: Senast fredag 28 juni till Jessica Eklund, jessica.natur@gmail.com, tel.073-583 50 34.