Extra årsmöte / startskott

Höörsbygdens Naturskyddsförening har varit vilande under några år. Nu tycker vi att det dags att starta upp föreningen igen!

31 maj 2018 Torsdag 19:00 Biblioteket, Höör Höörsbygden Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt
Den 7 februari samlades ett fyrtiotal medlemmar på Älvkullens fritidsgård till ett uppstartsmöte för Höörsbygdens Naturskyddsförening. Vi som anmälde intresse för att hjälpa till med att starta upp föreningen kallar nu till ett extrainsatt årsmöte bl.a. för att utse en styrelse. Efter mötet fikar vi!

Dagordning vid extrainsatt årsmöte
31 maj 2018, klockan 19:00 biblioteket i Höör

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av två justerare att jämte mötets ordförande justera protokollet
§ 6 Val av ordförande för kretsen t o m ordinarie årsmöte
§ 7 Val av övriga ledamöter t o m ordinarie årsmöte
§ 8 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 9 Val av valberedning
§ 10 Övriga ärenden:
- Förslag att byta namn från ”Höörsbygdens Naturskyddsförening” till ”Naturskyddsföreningen Höör”.
§ 11 Mötets avslutande

Varmt välkomna!