Fäbodar för framtiden! Gävle-Dala, Orsa

Välkommen till konferensen "Fäbodar för framtiden" med fokus på fäbodbrukets värden, möjligheter och hållbara metoder. Hur kan vi värna om dagens fäbodar och få fler småbrukare med fäboddrift i framtiden?

12 juni 2016 Söndag 09:30 - 18:00 Orsa Dalarna länsförbund Jordbruk och mat

Fäbodar för framtiden- ekonomi, kunskap, kultur & natur

Plats:  Orsa Hembygdsgård  

Föredrag om fäbodläget idag, ekonomiskt stöd, goda exempel på fäbodbrukare, kultur- och naturvärden knutna till fäbodmiljön, biosfärskandidat Voxnadalen och bushresan, WWF-projektet innovativ naturvård, handlingsplan fär säterbruket i Värmland m.m. Dessutom diskussion om hur vi kan höja statusen för fäbodbrukare och bli fler samt studiebesök på Östra Grunubergs fäbod.

Kostnad: Själva konferensen är gratis, men ni betalar självkostnadspris för mat och fika. Det går bra att ta med egen mat, ange isåfall vid anmälan.  

Inbjudan: http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2013/12/Inbj-fabodkonferens-Orsa-12-juni-2016-version-20160510.pdf

Anmälan: Senast 31 maj via formuläret på http://bit.ly/1TlliRj

Arr: Fäbodbrukarföreningen och Naturskyddsföreningen i samarbeta med länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna

Fäbodbruk är viktigt för jordbruket, kulturen, skogen och klimatet. Det är även av betydelse ur social synpunkt, för besöksnäringen, traditionell kunskap, biologisk mångfald, matsäkerhet samt ur beredskapssyfte. Fäbodbrukarföreningen och Naturskyddsföreningen har en samsyn om behovet av en lokal och kvalitetsinriktad livsmedelsproduktion, som en väsentlig del i framtidens hållbara samhälle.