Fågelsång i Aleskogen 2019

Vi uppmärksammar den biologiska mångfalden!

18 maj 2019 Lördag 08:00 Halmstad Halland länsförbund Skog och naturvård

Vi vandrar runt och lyssnar på det rika fågellivet i Aleskogen. Samling vid parkeringsplatsen till Alets idrottsplats. Samarrangemang med Halmstads ornitologiska förening.

Kontaktperson är Anders Olovsson, 073-063 42 60