Fåglar vid Sandön

De långtflygande vadarna har förmodligen redan börjat flytta söderut. 

Thomas Wallin hjälper oss med artbestämningen. Tubkikare på plats

Samling Nya Torg kl 9, hemkomst senast 13

22 juli 2018 Söndag 09:00 - 13:00 Ängelholm Ängelholm Klimat, energi, Miljögifter

De långtflygande vadarna har förmodligen redan börjat flytta söderut. 

Thomas Wallin hjälper oss med artbestämningen. Tubkikare på plats

Samling Nya Torg kl 9, hemkomst senast 13