Fagning av Rune Jons äng

Söndag 19 april preliminärt kolla vår hemsida. Mellan Kalkstad och Skogsby (P-plats finns mellan dessa). När fagningsrosen (vitsippan) blommar är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med egen räfsa och fika. Samarr. med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö.

19 april 2020 Söndag 09:00 - 14:00 Rune Jons äng mellan Skogsby och Kalkstad Öland Skog och naturvård

Söndag 19 april preliminärt kolla vår hemsida. Mellan Kalkstad och Skogsby (P-plats finns mellan dessa). När fagningsrosen (vitsippan) blommar är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med egen räfsa och fika. Samarr. med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö.