Film i Lund: Green

På onsdag visar vi filmen Green om orangutangen Green som hotas av mänsklig påverkan. Följ resan där hennes hem förstörs av regnskogsskövling för oljepalmsplantage.

21 maj 2014 Onsdag 18:30 - 21:00 Lund Skåne länsförbund Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

På onsdag visar vi filmen Green om orangutangen Green som hotas av mänsklig påverkan. Följ resan där hennes hem förstörs av regnskogsskövling för oljepalmsplantage.

Efter filmen gästas vi av Yann Clough, gästforskare på Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds unviersitet. En ekolog som försöker förstå hur förändringar i markanvändning påverkar arter och de ekosystemtjänster de bidrar med.

Som vanligt serveras fika.

Välkommen!

Naturskyddsföreningen i Skåne driver tillsammans med Hållbart Universitet och Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet en filmserie kallad ”Sustainable Truth?”.

Vi visar främst dokumentärer, men även spelfilmer och bjuder alltid in en gäst för att diskutera filmens innehåll och relevans tillsammans med publiken. Filmerna visas vanligen med engelsk textning och diskussioner förs på engelska.