Fixa grejen! Reg upptakt Gävle-Dala

1 september 2019 Söndag 09:30 - 16:00 Ockelbo, Wij Gävleborg länsförbund Hållbar konsumtion

Miljövänliga Veckan fortsätter med temat ”Fixa Grejen”.  I år lyfts även delande och olika former av delningsekonomi in i kampanjen. Naturskyddsföreningen vill guida och ge konkreta tips på hur man kan laga, göra om  och vårda prylar, kläder, inredning, fritidsutrustning och vardagselektronik,  själv och med hjälp av andra. Vi vill inspirera till att:  minska konsumtionen av nya saker, se värdet hos saker vi har och lämna till nya ägare 
 
Kom på regional upptakt och låt dig inspireras av eko-torget www.eko-torget.nu och lokala fixare,  titta på lerhus, odlingslotter och Turbin konsthantverk m.m. Rikskansliet bidrar med faktakunskap och kampanjidéer till vecka 40.
 
Program
Från 09:30 Fika på eko-torget. Klä dig ordentligt, kan vara kallt i ladan.
10:00 Välkommen och introduktion
Hur har det gått med Fixa grejen-temat på eko-torget i sommar? Denise berättar. 
Workshop lagning/ändring av kläder Hållbarhetsentreprenören Stella m fl berättar och visar. Ta gärna med dig något du vill laga/ändra. Se @stellasews på instagram 
Mingel på Turbin och eko-torget

12:00 Trädgårdsbuffé på Wij Trädgårdars restaurang

13:00 Fakta, kampanjmaterial och aktivitetsidéer Rikskansliet föreläser på Herrgården
15:00 Fika och gruppdiskussion: vad vill vi göra lokalt? Ska vi samordna oss i länet?
15:45 Sammanfattning och avslutning
16:00 Slut
 
Plats: Wij Trädgårdar, Ockelbo. Läs mer på www.wij.se

Kostnad: Gratis för Naturskyddsföreningens medlemmar. För övriga självkostnadspris, lunch och fika 250 kr. Bli gärna medlem! 

Anmälan senast 22 augusti 2019 via http://alturl.com/mzvh6 Allergier och specialkost meddelas i samband med anmälan.
 
Info: Denise nizanfahlander@gmail.com 070-646 10 42
Lillian kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 070-273 91 55

Inbjudan:

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2019/05/Inbj-reg-upptakt-MVV-1-sept-Wij.pdf