Floravandring på Härlövs ängar

Kjell-Arne Olsson berättar om alla växter som trivs på den gamla soptippens "ruderatmarker".

7 augusti 2019 Onsdag 18:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Kjell-Arne Olsson berättar om alla växter som trivs på den gamla soptippens "ruderatmarker".