Floravandring vid Furuhov

Vi studerar floran vid Furuhov ( Åhus idrottsplats) tillsammans med Kjell-Arne Olsson och Sven Birkedal. Här finns sandiga trädor i olika stadier. Samling vid idrottsplatsens parkering. Infart via Fregattvägen. 

16 juli 2018 Måndag 18:00 Kristianstad / Åhus Kristianstad Skog och naturvård

Vi studerar floran vid Furuhov ( Åhus idrottsplats) tillsammans med Kjell-Arne Olsson och Sven Birkedal. Här finns sandiga trädor i olika stadier. Samling vid idrottsplatsens parkering. Infart via Fregattvägen.