Floravandring vid Klackabacken, Skepparslöv

Floravårdsgruppen leder oss genom betesmarkerna och ädellövskogen vid Klackabacken.Hålnunneört och backsippa är några rara växter vi kan vänta oss.

4 maj 2021 Tisdag 18:00 - 20:30 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Floravårdsgruppen leder oss genom betesmarkerna och ädellövskogen vid Klackabacken.Hålnunneört och backsippa är några rara växter vi kan vänta oss.