Följa våren vid Källmo

Följa våren - nr 1

3 april 2019 Onsdag 18:00 - 20:00 Karlskoga Karlskoga Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Följa-våren-träffarna börjar vid Källmogärdena.

Samling vid Sjöviksplan för samåkning.