Förändrad natur i Skåne

Främmande, invasiva arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden idag, hjälpta på traven av både globaliseringen och klimatförändringarna. Nils Carlsson, länsstyrelsens expert på invasiva arter, diskuterar frågan i ett föredrag på Lunds stadsbibliotek.

11 april 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Skog och naturvård

Invasiva arter är växter och djur som – med vilja eller av misstag – flyttats hit från andra ekosystem. Nu riskerar de att slå ut delar av vår inhemska fauna och flora. Vilka arter utgör de främsta problemen, och vad kan göras? Dessa frågor är temat för Nils Carlssons föredrag.