Föredrag: Bygga i trä

Trä - ett byggmaterial från skogen uppbyggt av sockerpolymerer som är starkt, hållbart och varmt mot huden.

29 oktober 2019 Tisdag 18:00 - 19:00 GÖTEBORG Göteborg Klimat, energi

Trä - ett byggmaterial från skogen uppbyggt av sockerpolymerer som är starkt, hållbart och varmt mot huden.

Stadsplaneringsgruppen bjuder in till ett föredrag kring träbyggande. Simon Niva som är aktiv i gruppen kommer börja med att berätta om skogen med grundläggande fotosyntes och träets uppbyggnad. För att sedan fortsätta om träbyggnadshistoria till nutid. Och till sist övergripande om brand, hälsa, arbetsmiljö, byggprocess, stomsystem samt utmaningar och myter.

Maila oskar.tagesson@gmail.com om ni kommer. 

Varmt välkomna,

Oskar & Simon

Stadsplaneringsgruppen

Naturskyddföreningen i Göteborg