Föredrag: ”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”

Föredrag med Rebecka Le Moine – Digitalt online via Microsoft Teams Måndag 15 mars kl 20.00 – direkt efter årsstämman. 

”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot och naturvårdsbiolog, föreläser om det storskaliga skogsbruket och särskilt Sveaskogs ansvar. Vad krävs för att vi ska nå våra miljömål, och hur kan skogsbruket ställas om och Sveaskog visa vägen?

15 mars 2021 Måndag 20:00 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Föredrag med Rebecka Le Moine – Digitalt online via Microsoft Teams Måndag 15 mars kl 20.00 – direkt efter årsstämman. 

”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot och naturvårdsbiolog, föreläser om det storskaliga skogsbruket och särskilt Sveaskogs ansvar. Vad krävs för att vi ska nå våra miljömål, och hur kan skogsbruket ställas om och Sveaskog visa vägen?

Du anmäler dig via länk på vår hemsida https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/ Så mailar vi ut en anslutningslänk.