Föredrag om markanvändningens betydelse för fauna och flora

Urban Emanuelsson från Centrum för biologisk mångfald berättar om landskapets historia och utveckling fram till idag. Vad krävs för att bevara en hotad biologisk mångfald till framtiden ? Samarrangemang med Fågelklubben och Vattenrikets Vänner

Lokal: naturum Vattenriket

20 november 2019 Onsdag 18:30 - 20:15 Kristianstad Kristianstad Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Urban Emanuelsson från Centrum för biologisk mångfald berättar om landskapets historia och utveckling fram till idag. Vad krävs för att bevara en hotad biologisk mångfald till framtiden ? Samarrangemang med Fågelklubben och Vattenrikets Vänner

Lokal: naturum Vattenriket