Föredrag om strömmande vattens betydelse för friska ekosystem

Föredrag med Christer Borg från Älvräddarna om strömmande vattens betydelse för friska ekosystem.

4 februari 2020 Tisdag 19:00 - 20:30 Falun, Lilltorpet Falubygden Hav och vatten

Välkomna på ett föredrag med Christer Borg från Älvräddarna, om strömmande vattens betydelse för friska ekosystem.

Arrangemanget äger rum 4 februari kl 19-20.30 på Lilltorpet, Lilltorpsvägen 55 i Falun.

 

Bakgrund:

I Sverige finns det cirka 20 000 vandringshinder i vattendragen. Väldigt många har spelat ut sin roll och vattendragen mår bäst av att de tas bort. Ungefär 1.030 av dessa är små vattenkraftverk med en samlad elproduktion som knappt når upp till 0,5 procent av den totala vattenkraftsproduktionen och noll procent av reglerkraften. Att de flesta vandringshinder medför problem för upp- och nedströms vandring för fiskar känner många till. Att de också höjer temperaturen i vattendragen till nivåer som skapar problem är nog inte lika känt. Likväl att dammarna samlar tjocka och sterila sedimentlager på platser där det tidigare var ett veritabelt eldorado för mängder av djur och växter är inte heller känt. Utöver det påverkar vandringshinder vattnets naturliga rytm och därmed också möjligheter för naturlig transport av exempelvis viktiga näringsämnen. En direkt konsekvens av detta går att skönja i utarmningen av den biologiska mångfalden i och kring sjöar och hav.