Föredrag om vindkraft

19 mars 2018 Måndag 19:00 - 21:00 Karlskrona Karlskrona Klimat, energi och transporter

Föredrag av Nils-Erik Bondesson. Plats: Ehrensvärdska gymnasiet.