Föredrag: Skogen klimatet och biobränslen

Kulturhuset i Rättvik torsdag 6 februari kl 18-20.  

6 februari 2020 Torsdag 18:00 - 20:00 Rättvik Rättvik Klimat, energi, Skog och naturvård

Kulturhuset i Rättvik torsdag 6 februari kl 18-20.  

Både skogen och klimatet står inför en kris. Arter utrotas i en allt snabbare takt och vi ser konsekvenserna av ett varmare klimat både lokalt och globalt. Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de kanske större klimatnytta om de får stå orörda?

Föreläsare: Amanda Tas, fil.mag. miljövetenskap