Föreläsning: Antropocen och klimatkris

Täby Naturskyddsförening i samverkan med kretsarna i Danderyd, Vaxholm och Österåker bjuder in till föreläsning med Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria, samt även en av åtta ledamöter i Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som granskar regeringens klimatpolitik. Med sina djupgående kunskaper i miljöhistoria, sitt engagemang i klimatfrågan samt uppdrag i Klimatpolitiska rådet talar Sverker och bjuder in till frågor och samtal.

Plats: Hörsalen i Tibble gymnasium

12 november 2019 Tisdag 19:00 - 21:00 TÄBY Täby Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Globalt arbete

Sverker Sörlin är en flitig författare och skribent ofta med idéhistorisk och humanekologisk inriktning. Sedan 2018 är Sverker Sörlin en av åtta ledamöter i Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som ska granska och bedöma om regeringens politik leder till att uppsatta klimatmål kan nås.

Sverker Sörlin skrev nyligen boken Antropocen, en geologisk tidsålder orsakad av människans extrema och destruktiva utnyttjande av jordens resurser där användningen av fossila bränslen är en avgörande del. Med sina djupgående kunskaper i miljöhistoria, sitt engagemang i klimatfrågan samt uppdrag i Klimatpolitiska rådet är Sverker Sörlin en betydelsefull person i vår nutid. Kom och ta del av hans tankar om både då-, nu- och framtid!

Plats: Hörsalen i Tibble gymnasium