Föreläsning: Hållbar konsumtion och kreativa kompetenser  

Hållbar konsumtion är en stark trend idag och nya rörelser förändrar vårt sätt att konsumera. Hur hanterar vi detta på en vardaglig nivå? Hur ser läroprocesserna ut och vilka kompetenser är det som krävs? Föredragshållaren Cecilia Fredriksson är professor i etnologi och konsumtionskultur vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet. 

13 november 2019 Onsdag 18:00 - 19:30 Lund Lund Hållbar konsumtion

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan LNF, Lunds universitets hållbarhetsforum och Stadsbiblioteket. Föreläsningarna äger rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl 18. Alla föreläsningar följs av en frågestund och möjlighet till diskussion.