Föreläsning: Hållbar matförsörjning för alla 

En rapport nyligen från FN:s klimatpanel varnar för många problem med världens jordbruk. Torka och extremväder, utarmning av jordarna, övergödning och bekämpningsmedel minskar matproduktionen. Med kloka metoder är det ändå möjligt att försörja alla människor i världen med mat. Lennart Olsson är professor vid LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies och har varit medförfattare till denna rapport.  

16 oktober 2019 Onsdag 18:00 - 19:30 Lund Lund Jordbruk och mat

 

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan LNF, Lunds universitets hållbarhetsforum och Stadsbiblioteket. Föreläsningarna äger rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl 18. Alla föreläsningar följs av en frågestund och möjlighet till diskussion.