Föreläsning: Hela Sverige ställer om 

Rapporterna om tillståndet för jordens klimat samt om den pågående utrotningen av ett stort antal arter har ruskat om. Forskarna säger med eftertryck att det krävs en genomgripande omställning av våra nuvarande samhällen för att undvika de värsta scenarierna. Hur ska vi agera? Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Karin Lexén, presenterar föreningens satsning på den stora omställningen. 

27 november 2019 Onsdag 18:00 - 19:30 Lund Lund Klimat, energi

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan LNF, Lunds universitets hållbarhetsforum och Stadsbiblioteket. Föreläsningarna äger rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl 18. Alla föreläsningar följs av en frågestund och möjlighet till diskussion.