Föreläsning och diskussion om PFAS

Tillsammans med inbjudna experter pratar vi om vad PFAS är, hur de kan påverka oss, samt hur man på bästa sätt kan undvika dessa ämnen.

16 oktober 2019 Onsdag 18:30 - 20:30 Södermalm, rikskansliet Stockholm krets Miljögifter

Kemikaliegruppen bjuder in till en föreläsnings-­ och diskussionskväll om PFAS. PFAS är en grupp svårned­brytbara kemikalier som kan ha både hormonstörande och cancerogena egenskaper. De används i bland annat friluftskläder, kosmetika, brand­skum och stekpannor. Vi har bjudit in experter* som kommer att prata om vad PFAS är, hur de kan påverka oss, samt hur man på bästa sätt kan undvika dessa ämnen. Kostnadsfritt. 

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. Begränsat antal platser.

Info och anmälan: Senast 13 oktober till kemikaliegruppen@gmail.com

*Mattias Öberg (toxikolog med fokus på hälsoriskbedömning, Karolinska Institutet), Steffen Schellenberger (kemist med fokus på friluftskläder, Stockholms universitet) samt Cecilia Hedfors (sakkunnig på miljögifter, Naturskyddsföreningen).