Föreläsning om bevarandet av sjön Sommen, Österbymo

Svenska kyrkans församlinghem i Österbymo, kl 18:30.

24 oktober 2017 Tisdag 18:30 Österbymo Tranås Klimat, energi och transporter, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

 

NF Tranås arbetsgrupp Värna Sommen kommer under oktober
att arrangera tre föreläsningar om bevarandet av
Sommen för bygdens NF-kretsar. Limnolog Stellan
Hamrin kommer vid samtliga träffar att informera om
sjöns skyddsbehov samt vatten- och naturvärden. Den
31 oktober kommer även Jan Terstad, expert på Natura
2000 från NF riksförening, att delta. Alla intresserade
är varmt välkomna till den föreläsning som passar dem
bäst!

Österbymo-föreläsningen hålls i Svenska kyrkans församlinghem i Österbymo, kl 18:30.

18/10 – Mjölby-Boxholm (Boxholm)
24/10 – Kinda-Ydre (Österbymo)
31/10 – Tranås

Ansvariga:
Märta Svärd 072-381 04 42
Torsten Svärd 070-697 25 37