Föreläsning: Transporter, glesbygd och coronakris

De som bor på landet är idag oftast beroende av bil. Men det behövs kollektivtrafik även i glesbygden om Sveriges klimatmål ska kunna nås, och det behövs också styrmedel som kan kompensera glesbygdsborna för ökade kostnader när bilparken ska bli fossilfri. Om detta talar forskaren Lena Hiselius från K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon har också nyligen börjat studera coronakrisens påverkan på kollektivtrafik och pendlingsresor.

28 oktober 2020 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi

Föreläsningen ingår i ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Lunds universitets Hållbarhetsforum. Alla föreläsningar i serien börjar kl 18 på Stadsbiblioteket och följs av en frågestund med möjlighet till diskussion.

 OBS: På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.