Föreningens riksstämma går i Uppsala den 16-17/6

Peter Kovacs kommer att representera Ulricehamnsbygdens lokalavdelning vid Riksstämman i Uppsala. Hör av er om ni vill skicka med något!

16 juni 2018 Lördag 09:00 - Söndag 22:15 Uppsala Ulricehamnsbygden Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Peter Kovacs kommer att representera Ulricehamnsbygdens lokalavdelning vid Riksstämman i Uppsala. Hör av er om ni vill skicka med något!