Försommarblomster, engelsk park och hav

Här, i Tyresö slotts engelska park, finns grovstammiga alar, bok, ek, lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till den rika floran och håller landskapet öppet. Vandra/rulla i lugnt tempo med Martina Kiibus genom parken där vårens och försommarens alla blommor spirar och ut på Notholmen för en fikapaus vid havet.

Samling kl 11.00 vid busshållplats Tyresö kyrka (buss 875 från Gullmarsplan kl 10.22*). Ca 3 km, 3 timmar. Denna tur fungerar också utmärkt för rullstolsburna!
Ingen avgift

22 maj 2018 Tisdag 11:00 - 14:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Här, i Tyresö slotts engelska park, finns grovstammiga alar, bok, ek, lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till den rika floran och håller landskapet öppet. Vandra/rulla i lugnt tempo med Martina Kiibus genom parken där vårens och försommarens alla blommor spirar och ut på Notholmen för en fikapaus vid havet.

Samling kl 11.00 vid busshållplats Tyresö kyrka (buss 875 från Gullmarsplan kl 10.22*). Ca 3 km, 3 timmar. Denna tur fungerar också utmärkt för rullstolsburna!
Ingen avgift

Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.
*) Kan ändras. Kontrollera tiden med SLs trafikinformation: http://sl.se/