Framtidsdagen

FRAMTIDSDAGEN I KARLSKOGA

Framtidsdagen arrangeras av Möckelnföreningarna och folkbildningen i Karlskoga.
Pga covid-19-pandemin koncentreras alla arrangemang till lördagen den 3 okt och det blir inga fysiska träffar, utan allt spelas in och sänds digitalt. Se hemsidan till Möckelnföreningarna, https://www.mockelnforeningarna.se/

3 oktober 2020 Lördag 13:00 - 16:00 Karlskoga Karlskoga Hav och vatten, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

FRAMTIDSDAGEN I KARLSKOGA

Framtidsdagen arrangeras av Möckelnföreningarna och folkbildningen i Karlskoga.
Pga covid-19-pandemin koncentreras alla arrangemang till lördagen den 3 okt och det blir inga fysiska träffar, utan allt spelas in och sänds digitalt. Se hemsidan till Möckelnföreningarna, https://www.mockelnforeningarna.se/

KNF deltar med en intervju av Pella Thiel. Pella blev förra året utsedd av WWF till Årets Miljöhjälte, för hennes arbete inom Naturens rättigheter och Ecocid (internationell lagstiftning mot miljöförstörelse). Pella för naturens talan och sprider budskapet om naturens självklara rättigheter.

Om mig Pella Thiel

Jag är ekolog och koordinator i nätverket för Naturens rättigheter samt vice ordförande inom End Ecocide Sverige som arbetar för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Jag är även sakkunnig inom UN Harmony with Nature och Global Alliance for the Rights of Nature.

Jag tänker på mig själv som en systemisk aktivist och kulturell förändringsagent. Jag organiserar, skriver, pratar och utbildar i frågor som rör omställning i bred bemärkelse. Jag arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Mest intressant för mig är paradigmskiftande idéer som påverkar hur vi uppfattar oss själva och världen.

En viktig del av mitt liv är kontakten med jorden på en gård på Ingarö. Jag har även varit med och startat Lodyn där jag jobbar med ekopsykologi, Omställningsnätverket (den svenska delen av Transition Network), en gräsrotsrörelse för lokalt välmående och resiliens samt Rädda Regnskog där jag är vice ordförande.