Fritidsbåtar hotar havet

Under våren anordnar Havsnätverket Väst i Naturskyddsföreningen och Göteborgs Naturhistoriska Museum en seminarieserie om människan och havet.

29 april 2014 Tisdag 18:30 - 19:30 Göteborg Göteborg Hav och vatten

Under våren anordnar Havsnätverket Väst i Naturskyddsföreningen och Göteborgs Naturhistoriska Museum en seminarieserie om människan och havet. Vi får en fördjupning i hur våra fritidsaktiviteter påverkar havsmiljön och hur vi på ett hållbart sätt kan njuta av havet.


Dagens föredragshållare är maringeologen och professorn Kjell Nordberg från institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Fritidsbåtar hotar havet
Fritidsbåtarna i skärgårdarna ökar och det är ett hårt tryck från båtfolket att öka antalet båtplatser och service ytterligare, i hamnar, i grunda havsvikar och i kustsamhällena. Den ökade båttrafiken påverkar våra skärgårdar vilka utgör barnkammare och livsrum för ett stort antal marina organismer, däribland viktig matfisk. Giftiga båtbottenfärger påverkar livet i de grunda hamnarna. Orenade avgaser från utombordsmotorer släpps ut under vattenytan för att minska buller och avgaslukt. Vattnet fungerar då både som avgasrening och som ljuddämpare. Båtmotorer har dålig verkningsgrad och oförbränt bränsle och nedbrytningsprodukter innerhåller gödande och försurande ämnen liksom polycykliska aromatiska kolväten (PAH), vilka är mutagena och starkt cancerframkallande. Allt detta sprids genom våra fritidsbåtar och påverkar levande havsorganismer, liksom oss själva och våra barn….. men, det finns saker vi kan göra…

 

Seminariet hålls på Göteborgs Naturhistoriska Museum och efter varje föredrag säljs ekologiskt fika samt te/kaffe för 20 kr.

 

Välkomna!