Frukostseminarium: Vad innebär förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader?

Boverket och Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Det är nu på remiss fram till den 31 januari. Med anledning av den korta remisstiden anordnar Naturskyddsföreningen ett frukostseminarium för att diskutera förslaget samt belysa hur det går att åstadkomma lönsamma energieffektiviserande renoveringar. Seminariet riktar sig till politiker, remissinstanser och fastighetsägare.

22 januari 2014 Onsdag 08:00 - 09:15 Stockholm Naturskyddsföreningen riks Klimat, energi

Program

Thomas Johansson och Carin Karlsson, ansvariga projektledare på Boverket respektive Energimyndigheten presenterar slutsatserna av förslaget till en nationell strategi för energieffektiviserande renoveringar av byggnader.

Naturskyddsföreningen presenterar rapporten Miljöprogram för miljonprogrammet – styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus. Den presenterar en analys av hur exempelvis statliga lånegarantier ger fastighetsägare möjlighet att halvera energianvändningen inom ramen för lönsamhetskalkylen.

Mattias PetterssonFamiljebostäder i Göteborg och Charlie TimmermannSchneider Electric presenterar exempelkalkyler för energieffektiv renovering givet dagens förutsättningar.

Paneldiskussion om utredningens förslag
Moderator för diskussionen är Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.
Plats: Naturskyddsföreningen, Åsögatan 115 (2 tr.) i Stockholm.

Programmet börjar kl 8.00, kaffe och smörgås serveras från 7.30.
Anmälan senast den 20 januari till David Kihlberg på Naturskyddsföreningen via e-post (klicka på namnet i högerspalten).

Ange namn och organistaion/företag.

Välkomna!

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.