Garnanäs naturreservat

Garnanäs är ett naturreservat på en udde i Bräkne-Hoby skärgård. Kustlandskapet utgörs av betade skogsmarker och strandängar. På strandängarna kan man se salttåliga växter som kustarun, strandkrypa, krypven, salttåg, och gåsört.

16 juli 2017 Söndag 10:00 Bräknehoby Karlshamn Skog och naturvård

Garnanäs är ett naturreservat på en udde i Bräkne-Hoby skärgård. Kustlandskapet utgörs av betade skogsmarker och strandängar. På strandängarna kan man se salttåliga växter som kustarun, strandkrypa, krypven, salttåg, och gåsört.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 8 km S-SV om Bräkne-Hoby längst i söder på Garnanäsudden.

Plats: Samling på naturreservatets parkering kl. 10.00.

Samåkning från Körmölleplan kl. 09.15.