Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

22 september 2020 Tisdag 19:00 - 21:00 Falun Dalarna länsförbund Klimat, energi

Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

Sedan lång tid pågår en diskussion om ifall den ekonomiska tillväxten är en förutsättning, eller ett hinder, för en hållbar utveckling. Vilka möjligheter ger tillväxten, och vilka problem skapar den? Vilken inriktning behöver tillväxten ha framöver för att bli förenlig med en god miljö? Begreppet grön tillväxt används ofta för att beskriva en ekonomi som växer samtidigt som utsläppen och utnyttjandet av naturresurser minskar. Men är detta verkligen realistiskt? Finns det några exempel eller belägg på att grön tillväxt är möjlig? Om inte – vad händer med samhället om tillväxten uteblir? Är vi verkligen så beroende av tillväxt som många hävdar?

Medverkar gör bl a Johanna Sandahl, Anders Wijkman och Eva Alfredsson. 

Föreläsning på Högskolan Dalarna i Falun eller på distans m hj a det digitala verktyget Zoom. Tid meddelas senare

Mer info: Anton Grenholm agr@du.se 070-251 40 54