Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

22 september 2020 Tisdag 19:00 - 21:00 Falun Dalarna länsförbund Klimat, energi

Är en evigt växande ekonomi förenligt med en ändlig planet? Åsikterna om huruvida ekonomin kan växa samtidigt som miljöpåverkan minskar går brett isär. Är vår energi- och resursförbrukning bunden till en växande ekonomi eller kan vi frikoppla miljöpåverkan från BNP-tillväxt? Behöver vi ompröva grundläggande principer i vårt ekonomiska system, eller hitta nya sätt att mäta tillväxt och utveckling?

Medverkande:

Johanna Sandahl , Naturskyddsföreningens ordförande

Anders Wijkman , författare och f d EU-parlamentariker

Eva Alfredsson , forskare vid KTH

Ruben Henriksson , assisterande klimatchef vid tankesmedjan Fores.

Det första av tre seminarier/webinarier om sambandet mellan ekonomi och ekologi som arrangeras i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. De tre seminarierna genomförs 22 september, 13 oktober och 10 november kl 19-21.

Deltagande är kostnadsfritt, på plats på Högskolan Dalarna i Falun eller digitalt via Zoom där man även kan delta i gruppdiskussioner med andra online-deltagare. Varje seminarium kommer att inledas med ett kort föredrag följt av en paneldiskussion med forskare och andra sakkunniga inbjudna från runtom i landet.

Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/var-grona-ekonomi/

Anmälan via https://shorturl.at/jmJ23 senast 5 dagar innan resp. seminarie.