Gröna kilarnas dag

Vi gör en långvandring (ca 8
km) genom ädellövskogar,
hällmarker och kulturlandskap,
med guidning av Jan Holm-
bäck. Samling vid Ladvik (ta
buss 670 från Söderhamnsplan
10.40 eller från Tekniska
högskolan 10.20). Samarrangemang med våra grannkretsar.
Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

21 maj 2017 Söndag 10:45 - 15:00 Vaxholm Vaxholm Skog och naturvård

Vi gör en långvandring (ca 8
km) genom ädellövskogar,
hällmarker och kulturlandskap,
med guidning av Jan Holm-
bäck. Samling vid Ladvik (ta
buss 670 från Söderhamnsplan
10.40 eller från Tekniska
högskolan 10.20). Samarrangemang med våra grannkretsar.
Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.