Gröna kilarnas dag

Vi gör en långvandring (ca
8 km) genom ädellövsko-
gar, hällmarker och
kulturlandskap, med
guidning av Jan Holmbäck.
Samling vid Nibble (ta buss
670 från Söderhamnsplan
10.40 eller från Tekniska högskolan 10.20). Samarrangemang
med våra grannkretsar. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

20 maj 2018 Söndag 10:45 Vaxholm Vaxholm Skog och naturvård

Vi gör en långvandring (ca
8 km) genom ädellövsko-
gar, hällmarker och
kulturlandskap, med
guidning av Jan Holmbäck.
Samling vid Nibble (ta buss
670 från Söderhamnsplan
10.40 eller från Tekniska högskolan 10.20). Samarrangemang
med våra grannkretsar. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.