Gröna sparprodukter: Naturskyddsföreningens frukostseminarium i Göteborg

Välkommen att delta på Naturskyddsföreningens frukostseminarium!

För att möta och motverka klimatförändringarna och hantera en ändlig tillgång på naturresurser behövs en övergång till ett hållbart samhälle som verkar inom planetens gränser. Den finansiella sektorn har en nyckelroll i denna omställning och behöver ställa om så att finansiella flöden gynnar låga utsläpp av växthusgaser, miljöförbättrande åtgärder och klimatanpassningar. 

22 november 2017 Onsdag 08:30 - 09:30 Göteborg Göteborg Klimat, energi och transporter, Globalt arbete, Miljörätt

Välkommen att delta på Naturskyddsföreningens frukostseminarium!

För att möta och motverka klimatförändringarna och hantera en ändlig tillgång på naturresurser behövs en övergång till ett hållbart samhälle som verkar inom planetens gränser. Den finansiella sektorn har en nyckelroll i denna omställning och behöver ställa om så att finansiella flöden gynnar låga utsläpp av växthusgaser, miljöförbättrande åtgärder och klimatanpassningar. 

Vi har utrett utbudet av miljömässigt hållbara sparprodukter som riktar sig till privatmarknaden på ett antal marknader runt om i världen. På seminariet presenteras resultatet från studien och vi diskuterar sparkonton i synnerhet, med ett inspirerande produktexempel från Ekobanken på hur man kan gå tillväga för att ta fram ett hållbart sparkonto i praktiken. Joakim Sandberg beskriver vidare om forskningen på området. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost! 

Medverkande: 

Ingrid Westerfors, Ekobanken

Joakim Sandberg, Misum/Göteborgs Universitet 

Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen

Nina Waltré, Naturskyddsföreningen

Seminariet hålls inom ramen för projektet Dubbelt så grön och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Plats:

Naturskyddsföreningens lokaler på Första Långgatan 28 B, Göteborg

Anmäl dig här

(Sista datum för anmälan fredag 17/11)