Grönfläckiga paddor i Brantevik

Mats Wirén berättar om de grönfläckiga paddorna på Grönet.
"I arbetet med att återskapa en livskraftig population av den då akut hotade grönfläckiga paddan gällde det både att hjälpa de spillror som fanns kvar och att hitta lämpliga platser för utsättningar. I det historiska materialet fanns flertalet platser på Österlen som hyst arten.

8 november 2018 Torsdag 19:00 - 21:30 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Mats Wirén berättar om de grönfläckiga paddorna på Grönet.
"I arbetet med att återskapa en livskraftig population av den då akut hotade grönfläckiga paddan gällde det både att hjälpa de spillror som fanns kvar och att hitta lämpliga platser för utsättningar. I det historiska materialet fanns flertalet platser på Österlen som hyst arten.
Brantevik blev mitt val och specifikt området söder om byn - Grönet med sina hällkar med brackvatten, högar av sprängsten, kortbetade ängar och närliggande trädgårdar samt till synes få rovdjur och inga strandpaddor. Idealiska förutsättningar. Senaste observationen av grönfläckig padda gjordes 1950. 60 år senare påbörjades utsättningarna och de senaste åren
har hanarnas drillande läte åter kunnat höras och honornas romsträngar ses i det stora hällkaret."