Grundutbildning för naturguider

Denna utbildning är för dig som vill bli ledare eller brukar leda utflykter, naturguidningar eller studiecirklar och är intresserad av att vägleda människor i naturen.

14 februari 2020 Fredag 18:00 - Söndag 17:00 Sunne Örebro länsförbund Skog och naturvård

Denna utbildning är för dig som vill bli ledare eller brukar leda utflykter, naturguidningar eller studiecirklar och är intresserad av att vägleda människor i naturen.

Nu har du chansen att få kvalificerad fortbildning under en helg! Lär dig mer om guideteknik, utomhuspedagogik, allemansrätt och närnaturens betydelse.

Du får givetvis själv tillfälle att guida och prova många praktiska moment under helgen.

Mer information och amälan