Gruvkonflikter i norr

Vilka avvägningar görs i den svenska gruvnäringen, och vilka former tar sig motståndet mot gruvintressena? David Harnesk är lektor vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsforskning LUCSUS, och talar om gruvkonflikterna i ett föredrag på Lunds Stadsbibliotek.

26 februari 2020 Onsdag 18:00 - 19:30 Lund Lund Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

Svensk gruvpolitik är en av våra mest laddade hållbarhetsfrågor. David Harnesk beskriver i sitt föredrag konflikten mellan ekonomisk utveckling och miljöbevarande åtgärder på den svensk-samiska landsbygden i norra Sverige.

Föreläsningen är arrangerad av Lunds Naturskyddsförening, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum i samarbete.