Hållbart Liv

Möten/cirkel om att leva hållbarare. Nästa möte kommer att handla om Fest och Högtid samt Trädgård. Naturskyddsföreningens årsbok "Ett hållbart liv" fungerar som stöd. Alla är välkomna till det tema som intresserar.

 

11 december 2018 Tisdag 19:00 - 21:00 Söderhamn Söderhamn Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Jordbruk och mat

Möten/cirkel om att leva hållbarare. Nästa möte kommer att handla om Fest och Högtid samt Trädgård. Naturskyddsföreningens årsbok "Ett hållbart liv" fungerar som stöd. Alla är välkomna till det tema som intresserar.