Hearing om ekologisk produktion

Välkommen till en öppen hearing den 29 jan kl 13.00 om fördelar och brister med ekologiskt jordbruk.

29 januari 2013 Tisdag 13:00 - 15:30 Stockholm Jordbruk och mat

Att människor, djur och natur på något sätt vinner på att jordbruket är ekologiskt är nog de flesta överens om. Men man är inte överens om hur mycket eller inom vilka områden. I alla fall inte om man får tolka debatten som då och då blossar upp i media – inte minst under hösten 2012. Men är det så att man verkligen har olika åsikter? Finns det frågor som man är överens om? Vet man tillräckligt?

Ledande forskare från olika discipliner får ge sina reflektioner kring frågan och samtala med Naturskyddsföreningen och varandra. Forskarna är ledande inom sina olika områden och kan ge nyanserade reflektioner kring fördelar och brister med eko. Syftet med hearingen är att få fram vad det är man är överens om och vad som faktiskt inte är tillräckligt beforskat.

Medverkande:

  • Professor Jan Bengtsson, Inst för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Professor Christel Cederberg, Avdelningen för miljösystemanalys, Chalmers Tekniska Högskola samt miljöforskare på SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik)
  • Professor Erik Steen Jensen, Agrosystem, Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Dr Axel Mie, Avdelningen för Klinisk Forskning och Utbildning, Karolinska Institutet
  • Dr Eva Salomon, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, samt EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Samtalsledare: Johanna Sandahl, vice ordförande i Naturskyddsföreningen och Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningens rikskansli

Tid: 29 jan 2013, kl 13.00–15.30

Plats: OBS! På grund av stort intresse är lokalen ändrad till Bryggarhuset, Norrtullsgatan 12N, hörnet Frejgatan

Deltagare:

Lista med deltagare på seminariet

 

Om du inte kan se formuläret klicka här för att anmäla dig.