Heldagsprogram i regi av länsföreningen, NIB.

11 mars 2018 Söndag 09:30 - 15:30 Karlskrona Karlskrona Skog och naturvård

Heldagsprogram i regi av länsföreningen, NIB. Urban Emanuelsson ”Biologisk mångfald i kulturlandskapet” och Joakim Hemberg-Andersson ”Svårspridda arter i skogslandskapet”.

 

Plats: Gula Villan i Järnavik, där föredrag, diskussioner och utspisning (fika och lunch) äger rum. Anmälan senast 1/3 till Filip  för deltagande och samåkning. Anmälan via mail mottages ej.