Heldagsresa till Hornborgasjön

20 maj 2017 Lördag 05:00 Grästorp Grästorp Skog och naturvård

Heldagsresa till Hornborgasjön med start från Grästorps torg kl.05.00, där vi samåker. Följande platser kommer vi att besöka: Ore backar, Vadboden, Hångers udde, Ytterberg och Fågeludden, utöver dessa, kan det bli fler besök. Tag med matsäck för hela dagen! Kontaktperson: Leif Sjöberg tfn 0705 223494.